Chân kiềng: cây thuốc rửa chữa vết thương

15/06/2018 18:39
Nhị dài cỡ 1,5mm, có chỉ nhị ngắn, mào trung đới hình đĩa, hơi có lông ở đỉnh. Bầu có lông trên khắp bề mặt; núm nhuỵ hình phễu rộng, hơi dài hơn bầu

Chân kiềng, Cây chân kiềng - Goniothalamus chartaceus L., thuộc họ Na - Annonaceae.

Mô tả

Cây gỗ cao 4 - 6m. Cành non không có lông. Lá hình mác thuôn hay hình mác hẹp, dài 11 - 17 (20)cm, rộng 2 - 3,5cm, đầu hơi nhọn, gốc hình nêm, cả hai mặt đều không có lông, gân cấp hai rất mờ; cuống lá rất ngắn (3 - 5mm). Hoa ở nách lá, mọc đơn độc; cuống hoa dài cỡ 1,2cm, ở gốc mang 3 - 4 lá bắc nhỏ. Lá đài gần hình trứng nhọn đầu, 9 - 4mm, cả hai mặt trần. Cánh hoa ngoài hình mác, dài 20 - 25mm, rộng 5mm, không có lông, cánh hoa trong cỡ 10 x 4mm. Nhị dài cỡ 1,5mm, có chỉ nhị ngắn, mào trung đới hình đĩa, hơi có lông ở đỉnh. Bầu có lông trên khắp bề mặt; núm nhuỵ hình phễu rộng, hơi dài hơn bầu. Noãn 1 - 2. Phần quả hình trứng, cỡ 7 - 8 x 4-5mm, không có lông, ở trên cuống ngắn cỡ 5mm.

Ra hoa tháng 2 - 6.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Goniothalani.

Nơi sống và thu hái

Hiện nay chỉ mới thấy ở miền Bắc Việt Nam tại Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Lá sắc rửa chữa vết thương.