Cau chuột núi: quả dùng ăn trầu

10/05/2018 15:02
Ở Campuchia, phần ruột của thân được dùng ăn. Quả dùng ăn trầu

Cau chuột núi - Pinanga duperreana Pierre ex Becc, thuộc họ Cau - Arecaceae.

Mô tả

Thân mọc thành túm, cao 2 - 6m, dày 15 - 20mm. Lá dài tới 1m, có 26 - 28 đoạn nhọn, hình dải - ngọn giáo, dài 50cm, rộng 3cm, có mũi nhọn dài. Cụm hoa dài tới 20 - 30cm, có 5 - 8 nhánh hẹp, hoa đực họp dày đặc. Quả dạng đấu, hình trứng - thoi, thon hẹp từ 1/3 trên, tù, dài 15 - 17mm, rộng 7mm ở phía trên của gốc.

Bộ phận dùng

Lõi thân, quả - Medulla et Fructus Pinangae.

Nơi sống và thu hái

Loài đặc hữu của Trung Bộ Việt Nam, Lào và Campuchia. Ở nước ta, chỉ gặp ở Quảng Trị, Khánh Hoà và Lâm Đồng (Đơn Dương).

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Campuchia, phần ruột của thân được dùng ăn. Quả dùng ăn trầu.