Nở ngày đất: cây thuốc sắc uống trị ho cảm cúm

Ngày: 14/06/2018 - 14:53

By member of dieutri.vn

Cây mọc hoang dọc theo các đường đi và trên đất khô ở nhiều nơi. Dân gian, người ta dùng rễ sắc uống trị ho, cảm cúm và toàn cây sắc uống tiêu độcNở ngày đất – Gomphrena celosioides Mart., thuộc họ Rau dền – Amaranthaceae.

Mô tả

Cỏ sống lâu, mọc nằm rồi đứng, phân nhánh nhiều; rễ to. Thân có rãnh sâu, có lông nằm. Lá không cuống, đầy lông nằm trăng trắng ở mặt dưới. Cụm hoa bông hình trụ rộng 1cm, dài 2 – 3cm, lá bắc 5 – 6mm. Hoa trắng, 5 lá đài, 5 nhị dính thành ống, bầu hình trứng. Quả hộp chứa nhiều hạt màu nâu.

Bộ phận dùng

Toàn cây – Herba Gomphrenae.

Nơi sống và thu hái

Cây mọc hoang dọc theo các đường đi và trên đất khô ở nhiều nơi. Thu hái toàn cây quanh năm.

Công dụng

Dân gian, người ta dùng rễ sắc uống trị ho, cảm cúm và toàn cây sắc uống tiêu độc.