Rượu nho

01/02/2015 23:48
Nho rửa sạch, bỏ cuống, để ráo, chẻ đôi, bỏ hột. Keo (lọ) thuỷ tinh rửa sạch, phơi nắng khô. Cho nho và đường cát vào keo, trộn đều. Ðậy tủ lại một tháng (có thể để cả năm).

Chuẩn bị

1kg nho chín.

500gr đường cát.

Thực hiện

Nho rửa sạch, bỏ cuống, để ráo, chẻ đôi, bỏ hột.

Keo (lọ) thuỷ tinh rửa sạch, phơi nắng khô.

Cho nho và đường cát vào keo, trộn đều.

Ðậy tủ lại một tháng (có thể để cả năm).

Khi uống, bóp nho tan ra và lọc kỹ lấy nước.

Nếu không được ngọt có thể thêm chút đường và thêm rượu để vào cho có độ nồng.