Khoai môn Samoa

2015-01-31 05:11 PM

Dậy nấp nồi lại, để lửa riu riu đến vừa cạn hết nước là khoai chín, Xâm đũa con vào thớ khoai hay kinh nghiệm của thời gian nấu đề biết khoai chín.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Vật liệu

Lựa khoai môn củ to đều màu sậm (có nhiều khoáng chất). Chà rưả sạch cát còn vỏ.

Nuớc cốt dưà tuỳ ý.

Đường muối vưà miệng.

Nồi lớn, vĩ tre hay vĩ nhôm có lỗ.

Cách nấu

Lót vĩ tre dưới đáy nồi để ngừa khét. Để khoai môn vào nồi nấu đều lửa. Độ 1-2 giờ tuỳ khoai lớn hay nhỏ.

Vớt khoai ra để vưà nguội, gọt vỏvà giữ nguyên củ.

Hấp lại với nước đang sôi. Ít nước và cũng để vĩ lót đáy. Vưà hấp vưà rưới nước cốt dưà pha muối đường.

Dậy nấp nồi lại, để lưả riu riu đến vừa cạn hết nước là khoai chín. Xâm đuả con vào thớ khoai hay kinh nghiệm cuả thời gian nấu đề biết khoai chín.

Khi ăn cắt ra từng khoanh mỏng. Dùng nóng hay nguội với thịt hầm khô kiểu Samoa.