Bánh cuốn lạp xường

2015-01-17 07:53 AM

Tráng bánh như tráng bánh ướt, rồi xếp bánh ra đĩa. Cho lạp xường vào chảo chiên vàng. Lấy 1/2 lạp xường cắt mỏng, 1/2 còn lại cắt nhuyễn rắc lên mặt bánh và cho thêm hành phi vàng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nguyên liệu

200g bột gạo.

30g lạp xường.

80g hành phi vàng.

Nước chấm pha.

Rau thơm.

Thực hiện

Tráng bánh như tráng bánh ướt, rồi xếp bánh ra đĩa. Cho lạp xường vào chảo chiên vàng. Lấy 1/2 lạp xường cắt mỏng, 1/2 còn lại cắt nhuyễn rắc lên mặt bánh và cho thêm hành phi vàng. Dùng bánh kèm với rau thơm và nước chấm pha.