Havana

31/01/2015 17:03
Đổ đá viên vào nửa bình lắc Cocktail. Đổ nước dứa ép nguyên chất, rượu anh đào, rượi rum vào bình lắc đều. Sau đó rót ra cốc thuỷ tinh Cocktail có sẵn đá viên.

Nguyên liệu

Đá viên.

60 ml nước dứa ép nguyên chất.

10 ml rượu anh đào.

45 ml rum trắng.

1 quả anh đào để trang trí.

Thực hiện

Đổ đá viên vào nửa bình lắc Cocktail. Đổ nước dứa ép nguyên chất, rượu anh đào, rượi rum vào bình lắc đều. Sau đó rót ra cốc thuỷ tinh Cocktail có sẵn đá viên. Trang trí cốc với 1 quả anh đào.