Gà nướng lò than

30/01/2015 21:49
Gà thái miếng to (1 miếng gà cắt làm 3). Ướp gà vơi nước sốt trên, cho bao nhiêu nước sốt cũng không sợ mặn. Để thấm 2 giờ.

Chuẩn bị

Gà không xương (boneless chicken thigh) ít mhiều tuỳ ý.

Cây xiên gà (skewers).

Hành tây.

Ớt bell (xanh & đỏ).

Nước sốt

Đơn vị đo lường dùng loại nào cũng được.

10 xì dầu kikoman.

4 dầu hào.

4 tương đen (hoisin sauce).

2 bột ngọt.

4 đường.

2 rượu (Japanese cooking wine) .

Tỏi xay, gừng xay.

Cách làm

Gà thái miếng to (1 miếng gà cắt làm 3). Ướp gà vơi nước sốt trên, cho bao nhiêu nước sốt cũng không sợ mặn. Để thấm 2 giờ.

Hành tây cắt làm 8, ớt bell cũng vậy.

Xỏ gà vô cây xiên (1 miếng gà + hành + gà + ớt bell + gà + ớt bell đỏ + gà). Sau khi xỏ xong gà rưới thêm chút tí nước sốt.

Thực hiên

Nướng gà trên lò than, trở mặt cho gà được vàng đều.

Trình bày

Ăn không hoặc với cơm đều ngon.