Anngel

25/01/2015 3:00
Trang trí bằng 1 trái dâu tây gắn trên miệng ly hoặc cắt đôi 2 trái dâu tây, sau đó lấy 1 thanh tre hay gỗ nhỏ xíu dài dài, không thì lấy một cái tăm dài xiên qua 4 miếng dzồi gác lên trên miệng.

Vật liệu

30 ml Bailey's.

20 ml Cointreau.

20 ml Strawberry.

30 ml pineapple juice.

30 ml Cream.

4 strawberries.

Cách làm

Cho tất cả vào blender xay chung với đá bào, sau đó rót vào cái ly Goblet lớn.

Trang trí bằng 1 trái dâu tây gắn trên miệng ly hoặc cắt đôi 2 trái dâu tây, sau đó lấy 1 thanh tre hay gỗ nhỏ xíu dài dài, không thì lấy một cái tăm dài xiên qua 4 miếng dzồi gác lên trên miệng.