Người đi du lịch đông nam á nguy cơ bị dạng sốt nào

20/05/2018 12:30
Nhìn chung, tất cả bệnh nhân sốt trở về từ vùng dịch tễ sốt rét nên đảm bảo rằng có sốt rét đến khi có bằng chứng

CÂU HỎI

Thường những người du lịch bị sốt nào sau đây khi du lịch đến Đông Nam Á?

A. Sốt Dengue

B. Sốt rét

C. Đơn nhân

D. Salmonella

E. Sốt vàng.

TRẢ LỜI

Nguyên nhân gây sốt ở khách du dịch khác nhau tùy vùng địa lý. Nhìn chung, tất cả bệnh nhân sốt trở về từ vùng dịch tễ sốt rét nên đảm bảo rằng có sốt rét đến khi có bằng chứng ngược lại hay chẩn đoán do bệnh khác, bởi vì sốt rét do falciparum có thể đe dọa tính mạng và điều trị hiệu quả luôn sẳn có. Sốt Dengue đặc biệt phổ biến ở Đông Nam Á. Hầu hết các ca bệnh tự khỏi và cần điều trị hỗ trợ. Một tỉ lệ nhỏ, tuy nhiên, có thể gây sốt xuất huyết hay $ sốc. Bảng sau liệt kê danh sách các nguyên nhân gây sốt ở khách du lịch.

Đáp án: A.