Đo áp lực mao mạch phổi bít chứng tỏ có bất thường nào?

2018-06-19 03:56 PM
Dấu hiệu này có thể thấy trong hở van 2 lá, ở bệnh nhân này, hở van 2 lá nặng lên trong gắng sức có thể so bệnh lý mạch vành kín đáo

CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 66 tuổi có tiền sử bệnh lý thiếu máu cơ tim, được tiến hành thông tim phải tría để đánh giá khó thở gắng sức không giải thích được và test gắng sức không xâm lấn không rõ ràng.

Kết quả lúc nghỉ và gắng sức phía dưới, vậy kết quả áp lực mao mạch phổi bít chứng tỏ có bất thường nào sau đây?

Áp lực mao mạch phổi

A. Hẹp động mạch chủ.

B. Suy tim.

C. Hở van 2 lá.

D. Hẹp van 2 lá.

E. Tăng áp động mạch chủ.

TRẢ LỜI

Biểu đồ áp lực mao mạch phổi bít cho thấy có sóng v lớn lúc nghỉ và tăng lên trong khi gắng sức. Dấu hiệu này có thể thấy trong hở van 2 lá, ở bệnh nhân này, hở van 2 lá nặng lên trong gắng sức có thể so bệnh lý mạch vành kín đáo. Khó thở của bệnh nhân được cải thiện sau khi tạo hình mạch và đạt stent nhánh mũ động mạch vành trái. Áp lực mao mạch phổi bít phản ánh áp lực thất trái cuối kỳ tâm trương trong trường hợp không có hẹp van 2 lá hoặc tăng áp tĩnh mạch phổi. Trong hẹp van 2 lá, có sự chênh lệch lớn giữa áp lực nhĩ và thất trái cuối kỳ tâm trương, và áp lực mao mạch phổi bít tăng. Trong tăng áp lực động mạch phổi có thể áp lực mao mạch phổi bít bình thường nhưng áp lực trung bình động mạch phổi tăng, và không thấy trong biểu đồ này. Trong hẹp van động mạch chủ, áp lực mao mạch phổi bít có thể tăng nếu có suy tim, nhưng không có sóng bất thường trong biều đồ áp lực. Suy tim sung huyết có thể gây tăng áp lực mao mạch phổi bít nhưng không phải ở bệnh nhân này. Sóng v lớn ở bệnh nhân hở van 2 lá không được coi như là áp lực mao mạch phổi bít.

Đáp án: C.