Loài rickettsia nào gây sốt đau đầu rét run: câu hỏi y học

2018-05-11 10:49 PM
Sốt đốm Rocky Mountain có thể biểu hiện ở bệnh nhân này nhưng anh ta không có dịch tễ bệnh này

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Một người nhập cư gần đây từ Burundi, 34 tuổi khám vì sốt, đau đầu, rét run, sợ ánh sáng, viêm kết mạc, và mệt mỏi. Anh ta đã sống ở trại tị nạn 10 năm trước.

Ở trại tị nạn, anh ta được điều trị bệnh sốt không rõ nguyên nhân. Từ khi đến Mỹ 7 năm nay, anh ta làm công việc với máy tính và sống ở khu trung tâm phía tây bắc thành phố và không đi đâu xa. Cấy máu âm tính. Trước đó 5 ngày, anh ta có tụt huyết áp, viêm phổi, bệnh não, và xuất huyết toàn thân ngoài trừ mặt. Sinh thiết rash da, làm hóa mô miễn dịch gợi ý nhiễm rickettsial. Loài rickettsia nào sau đây gây bệnh cảnh như vậy ở bệnh nhân này?

A. Coxiella burnetii (sốt Q).

B. Rickettsia africae (sốt African tick-borne).

C. Rickettsia prowazekii (sốt rận).

D. Rickettsia rickettsii (sốt được phát hiện đầu tiên ở miền núi Rocky).

E. Rickettsia typhi (sốt phát ban chuột).

TRẢ LỜI

Chỉ 2 tác nhân nhiễm rickettsia R. prowazekii và C. bur- netii, gây bệnh tái lại hay mạn tính. Bệnh nhân này có tiền căn bị bệnh sốt ve mò do R. prowazekii. Sốt ve mò xảy ra phổ biến thành dịch ở vùng đông đúc, vệ sinh kém như trại tị nạn. Từng có một vụ dịch lớn khoảng 100000 người sống trong trại tị nạn ở Burundi vào năm 1997. Nó là tác nhân nghiêm trọng thứ 2 của bệnh rickettsia và có thể tái lại một năm sau nhiễm cấp, như ở bệnh nhân này. Điều này xảy ra do miễn dịch từ trước. Sốt đốm Rocky Mountain có thể biểu hiện ở bệnh nhân này nhưng anh ta không có dịch tễ bệnh này. Sốt ve mò Châu Phi thường ít nghiêm trọng hơn và thường liên quan đến vảy đen ở vết đốt. Sốt ve mò thường ít nặng và không tồn tại ở dạng tái phát. Sốt Q có thể gây bệnh mạn tính nhưng điều này hầu như luôn ở dạng viêm cơ tim.

Đáp án: C.