Tình trạng nào gây ra tiếng thổi tâm thu tim?

2018-06-15 12:56 PM
Bệnh nhân này có khả năng bị đứt cơ nhú, dẫn đến hở van 2 lá cấp tính,cũng có thể do đứt dây chằng van trong các bệnh lý u niêm van tim, viêm nội tâm mạc nhiễm

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 54 tuổi, có tiền sử tăng cholesterol máu và tăng huyết áp điều trị không thường xuyên nhập viện cấp cứu vì đau ngực đột ngột và được chuyển sang đơn vị cấp cứu mạch vành. Bệnh nhân được chụp động mạch vành và phát hiện tắc hoàn toàn nhánh động mạch xuống sau. Can thiệp qua da thất bại, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc. Hai ngày sau, tình trạng bệnh nhân trong tình trạng cấp tính, khám thấy có tiếng thổi mới xuất hiện. Tình trạng nào sau đây gây ra tiếng thổi đầu kỳ tâm thu ở bệnh nhân này?

A. Hở van 3 lá cấp tính.

B. Bệnh lý cơ tim tăng sản.

C. Hở van 3 lá mạn tính.

D. Hẹp động mạch chủ nặng.

E. Thủng vách liên thất.

TRẢ LỜI

Bệnh nhân này có khả năng bị đứt cơ nhú, dẫn đến hở van 2 lá cấp tính,cũng có thể do đứt dây chằng van trong các bệnh lý u niêm van tim, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay chấn thương ngực dẫn đến hở van 2 lá cấp tính. Hở van 2 lá cấp tính gây ra tiếng thổi đầu tâm thu nghe rõ ở mỏm tim, tiếng thổi này nghe khác tiếng thổi do hở 2 lá mạn tính nghe toàn thời tâm thu vì áp lực nhĩ trái tăng nhanh trong kỳ tâm thu. Thủng vách liên thất cũng nghe được tiếng thổi toàn tâm thu kết hợp với tiếng rung miu rõ ở cạnh ức trái. Hẹp van động mạch chủ nặng và bệnh cơ tim phì đại đều gây ra tiếng thổi giữa kỳ tâm thu.

Đáp án: A.