Câu hỏi trắc nghiệm y học (23)

2017-03-21 01:44 PM
Câu hỏi trắc nghiệm y học nhiều lựa chọn phần hai mươi ba, dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cận lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, điều trị, phòng bệnh, tác dụng của thuốc

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

1. Cân bằng canxi được điều khiển bởi, ngoại trừ…

a. Calcitonin.

b. Vitamin D.

c. Cortisol.

d. Hormone tuyến cận giáp.

2. Canxi trong máu tăng sẽ dẫn đến tăng…

a. Tiết PTH.

b. Lưu giữ canxi.

c. Tiết calcitonin.

d. Hoạt động tế bào hủy xương.

3. Một trong các phát biểu nào sau đây là sai..

a. Suy tuyến yên có thể gây ra suy giáp thứ cấp.

b. Suy tuyến yên có thể gây ra suy cận giáp thứ cấp.

c. Hormone thùy sau tuyến yên được sản xuất trong vùng dưới đồi.

d. Sự kết hợp của kiểm tra tĩnh và động là bắt buộc để chẩn đoán suy tuyến yên.

4. Loại thuốc nào sau đây có thể gây ra cường giáp…

a. Simvastatin.

b. Propanolol.

c. Amiodarone.

d. Carbocisteine.

5. Điều nào sau đây không phải là triệu chứng / dấu hiệu của cường giáp…

a. Mạch nhanh.

b. Tăng tiết mồ hôi.

c. Tăng cân.

d. Bướu cổ.