Những ai có nguy cơ tái phát bệnh lao

2018-05-20 10:34 AM
Trong khi tất cả bệnh nhân trong danh sách đều có nguy cơ cao nhiễm lao tái phát, yếu tố nguy cơ lớn nhất phát triển lao là HIV dương tính

CÂU HỎI

Điều nào sau đây ở những cá nhân có tiền căn bị lao tiềm ẩn trước đây (không điều trị) có nguy cơ tái phát bệnh lao?

A. Một người phụ nữ 28 tuổi, rối loạn tâm lý, chỉ số khối cơ thể 16 kg/m2, và albumin huyết thanh 2.3 g/dL

B. Một người tiêm chích ma túy 36 tuổi không bị nhiễm HIV nhưng vô gia cư.

C. Một người đàn ông 42 tuổi có HIV dương tính với CD4 350/µL đang dùng thuốc kháng virus liều cao

D. Một người đàn ông 68 tuổi làm việc trong mỏ đá nhiều năm và bị bệnh bụi phổi.

E. Một người đàn ông 73 tuổi đã bị nhiễm khi ở Hàn Quốc năm 1958.

TRẢ LỜI

Trong khi tất cả bệnh nhân trong danh sách đều có nguy cơ cao nhiễm lao tái phát, yếu tố nguy cơ lớn nhất phát triển lao là HIV dương tính. Nguy cơ lao táu phát ở người có số lượng CD4+ thấp; tuy nhiên người có mức CD4+ trên ngưỡng không phải là không nhiễm lao tái phát. Khả năng nhiễm lao tái phát ở người nhiễm HIV với PPD dương tính là 10% mỗi năm ơ những người miễn dịch còn đủ. Nguy cơ tương đối phát triển lao tai phát ở bệnh nhân HIV là 100 lần so với người bình thường. Tất cả những người trong danh sách đều có nguy cơ nhiễm lao hoạt động. Suy dinh dưỡng và nhẹ cân nặng có nguy cơ mắc lao gấp 2 lần, trong khi những người tiêm chích có nguy cơ từ 10-30 lần.Bệnh bụi phổi cũng tăng nguy cơ nhiễm lao gấp 30 lần. Trong khi nhiễm lao có nguy cơ tăng trog năm đầu sau phơi nhiễm, nguy cơ cũng gia tăng khi càng về già.

Đáp án: C.

Bài mới nhất

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp hệ viền (Limbic)

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp trán trước

Giải phẫu chức năng của khu liên hợp vỏ não

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA