Rung nhĩ có triệu chứng hay gặp ở bệnh nào?

2018-06-23 08:12 PM
Trong rung nhĩ, nhĩ co không hiệu quả dẫn đến làm thất trái kỳ tâm trương lâu đầy, sự không hiệu quả của nhĩ co còn làm tăng áp lực nhĩ, gây phù phổi

CÂU HỎI

Triệu chứng của bệnh nhân rung nhĩ rất khác nhau. Bệnh nhân có những tình trạng nào sau đây có khả năng có triệu chứng nhất nếu có rung nhĩ?

A. Nhiễm độc rượu cấp tính.

B. Bệnh lý cơ tim tăng sản.

C. Cường giáp.

D. Hạ thân nhiệt.

E. Sau phẫu thuật mở ngực.

TRẢ LỜI

Triệu chứng của rung nhĩ biến đổi khá đột ngột. Tuy nhiên, thường gặp nhất là đánh trống ngực nhanh, ảnh hưởng của huyết động gây ra những triệu chứng này là không đổ đầy được thất trái. Trong rung nhĩ, nhĩ co không hiệu quả dẫn đến làm thất trái kỳ tâm trương lâu đầy, sự không hiệu quả của nhĩ co còn làm tăng áp lực nhĩ, gây phù phổi. Những tác động huyết động này rõ nhất ở những bệnh nhân già, tăng huyết áp lâu dài, bệnh cơ tim phì đại, hay bệnh lý hẹp van động mạch chủ. Nhịp nhanh nhĩ ở rung nhĩ càng gây ra rối loạn chức năng thất trái và tăng áp lực trong nhĩ. Rung nhĩ còn có thể xảy ra ở nhiễm độc rượu, làm ấm bệnh nhân hạ thân nhiệt, sau phẫu thuật ngực. Mức độ ảnh hưởng của huyết động và triệu chứng còn liên quan đến nhịp thất và chức năng tim.

Đáp án: B.