Rung nhĩ có triệu chứng hay gặp ở bệnh nào?

2018-06-23 08:12 PM
Trong rung nhĩ, nhĩ co không hiệu quả dẫn đến làm thất trái kỳ tâm trương lâu đầy, sự không hiệu quả của nhĩ co còn làm tăng áp lực nhĩ, gây phù phổi

CÂU HỎI

Triệu chứng của bệnh nhân rung nhĩ rất khác nhau. Bệnh nhân có những tình trạng nào sau đây có khả năng có triệu chứng nhất nếu có rung nhĩ?

A. Nhiễm độc rượu cấp tính.

B. Bệnh lý cơ tim tăng sản.

C. Cường giáp.

D. Hạ thân nhiệt.

E. Sau phẫu thuật mở ngực.

TRẢ LỜI

Triệu chứng của rung nhĩ biến đổi khá đột ngột. Tuy nhiên, thường gặp nhất là đánh trống ngực nhanh, ảnh hưởng của huyết động gây ra những triệu chứng này là không đổ đầy được thất trái. Trong rung nhĩ, nhĩ co không hiệu quả dẫn đến làm thất trái kỳ tâm trương lâu đầy, sự không hiệu quả của nhĩ co còn làm tăng áp lực nhĩ, gây phù phổi. Những tác động huyết động này rõ nhất ở những bệnh nhân già, tăng huyết áp lâu dài, bệnh cơ tim phì đại, hay bệnh lý hẹp van động mạch chủ. Nhịp nhanh nhĩ ở rung nhĩ càng gây ra rối loạn chức năng thất trái và tăng áp lực trong nhĩ. Rung nhĩ còn có thể xảy ra ở nhiễm độc rượu, làm ấm bệnh nhân hạ thân nhiệt, sau phẫu thuật ngực. Mức độ ảnh hưởng của huyết động và triệu chứng còn liên quan đến nhịp thất và chức năng tim.

Đáp án: B.

Bài mới nhất

Tác động của bệnh ngoài da đối với bệnh nhân

Hỏi về những triệu chứng bệnh của da trên lâm sàng

Hiểu cấu trúc và sinh lý học của da khi khám lâm sàng

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não