Tác nhân nào gây nổi ban ở da ở bệnh nhân HIV: câu hỏi y học

2018-05-19 11:01 AM
Bệnh nhân có nhiễm ngoài da từ một trong những loại mọc nhanh, có thể chẩn đoán dựa trên sinh thiết mô, nhuộm gram và cấy

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Một bệnh nhân 45 tuổi, bị nhiễm HIV/AIDS đến khám phòng cấp cứu. Ông ta phàn nàn vì nổi ban ở da, lan chậm xuống dọc cánh tay phải và bây giờ ở cả ngực và lưng. Những ban đó có những nốt nhỏ có màu xanh pha đỏ. Một số ít có loét, nhưng chỉ một số ít thay đổi hay thoát dịch. Ông ta không chắc chúng đã bị khi nào. Ông ta lưu ý không đi chơi xa hay phơi nhiễm bất thường. Ông ta không nhà và cũng không có việc làm, nhưng thỉnh thoáng cũng kiếm việc làm trong ngày như chăm sóc cây hay đào đất. Cấy sang thương da mọc Mycobacterium sau 5 ngày. Chẩn đoán nào gần đúng nhất?

A. M. abscessus

B. M. avium

C. M. kansasii

D. M. marinum

E. M. Ulcerans

TRẢ LỜI

Nontuberculous mycobacteria (NTM) phân chia theo cổ điễn gồm 2 loại mọc nhanh và mọc chậm dựa trên thời gian chúng mọc khi cấy. Trong khi nhiều xét nghiệm phức tạp ra đời, sự phân chia cổ điển này vẫn được dùng và có một số ích lợi trên lâm sàng. NTM mọc nhanh bao gồm M. abscessus, M. fortuitum, và M. chelonae. Chúng thường mọc trong 7 ngày hay ngắn hơn nếu cấy trong môi trường chuẩn, cho phép xác định tương đối và xét nghiệm kháng thuốc. NMT mọc chậm bao gồm M. avium, M. marinum, M. ulcerans, và M. kansasii. Chúng thường cần môi trường đặc biệt và vì thế gợi ý bệnh hơn. Bệnh nhân được mô tả ở trên có nhiễm ngoài da từ một trong những loại mọc nhanh, có thể chẩn đoán dựa trên sinh thiết mô, nhuộm gram và cấy.

Đáp án: A.