Chẩn đoán tắc mạch do cholessterol?

2018-07-04 02:17 PM
Giảm nồng độ bổ thể trong máu bạch cầu ưa acid cũng có thể có, Kết quả phân tích nước tương không tương xứng với hoại tử ống thận cấp do không có trụ hạt

CÂU HỎI

Một bệnh nhân nam 72 tuổi xuất hiện suy thận cấp sau khi đặt ống thông tim. Khám thấy mạch ngoại biên nẩy yếu, đau vùng thượng vị, lẫn, tím da ở chi dưới. Kết quả xét nghiệm (đơn vị là mg/dL): BUN 131, creatinin 5.2, photphat 9.5. Xét nghiệm nước tiểu cho 10 đến 15 bạch cầu (WBC), 5 đến 10 hồng cầu (RBC), và một trụ trong (HPF). Chẩn đoán thích hợp nhất là ?

A. Viêm thận kẽ cấp tính do thuốc.

B. Globin niệu cấp tính với hoại tử ống thận cấp tính.

C. Hoại tử ống thận cấp tính thứ phát sau chụp mạch có cản quang.

D. Tắc mạch do Cholesterol.

E. Tách động mạch thận với ure huyết trước thận.

TRẢ LỜI

Tắc mạch do Cholesterol (cũng đuợc gọi là bệnh thận do mảng xơ vữa) được đặc trưng bởi mủ niệu, suy thận tiến triển, (thường không thiểu niệu), và kết hợp với rối loạn chức năng các mô( bao gồm ruột, tụy và CNS). Giảm nồng độ bổ thể trong máu bạch cầu ưa acid cũng có thể có. Kết quả phân tích nước tương không tương xứng với hoại tử ống thận cấp do không có trụ hạt.

Đáp án: D.