Nguồi phát động rung nhĩ thường ở đâu?

2018-06-23 08:12 PM
Bất kỳ ổ bệnh nào trong nhĩ phải hay nhĩ trái đều có thể là vị trí vòng lại của 1 nhịp nhanh nhĩ cục bộ nào đó, bao gồm vòng van 2 lá và xoang vành

CÂU HỎI

Nguồn phát động ra rung nhĩ thường khu trú ở vị trí?

A. Tiểu nhĩ trái .

B. Vòng van 2 lá.

C. Lỗ đổ của tĩnh mạch phổi.

D. Xoang vành.

E. Nút xoang.

TRẢ LỜI

Cơ chế khởi động rung nhĩ và duy trì nó vẫn chưa rõ, tuy nhiên, có những cấu trúc đóng vai trò quyết định cả 2 quá trình đó. Mô cơ tại vị trí lỗ đổ của tĩnh mạch phổi là cấu trúc nổi bật đóng vai trò gây rung nhĩ, mặc dù các rối loạn chuyển hóa như cường giáp, viêm nhiễm trùng thường gặp. Cắt bỏ mô cơ chỗ đổ của tĩnh mạch phổi bằng tần số radio có thể làm hết rung nhĩ. Sự xuất hiện thường ít gặp và do 1 số cấu trúc khác đóng vai trò. Tiểu nhĩ trái là vị trí hay gặp hình thành huyết khối trong rung nhĩ. Bất kỳ ổ bệnh nào trong nhĩ phải hay nhĩ trái đều có thể là vị trí vòng lại của 1 nhịp nhanh nhĩ cục bộ nào đó, bao gồm vòng van 2 lá và xoang vành. Tăng tính tự động nút xoang gây ra nhịp xoang nhanh.

Đáp án: C.

Bài mới nhất

Hỏi về những triệu chứng bệnh của da trên lâm sàng

Hiểu cấu trúc và sinh lý học của da khi khám lâm sàng

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi