Yếu tố gây nhiễm vi khuẩn lao hoạt động

2018-05-20 10:33 AM
Tiếp xúc với người nhiễm, mức độ thân mật và thời gian tiếp xúc, và môi trường nơi sự tiếp xúc xảy ra có nguye cơ nhiễm lao hoạt động

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Tất cả các yếu tố sau đều gây nhiễm vi khuẩn lao hoạt động ngoại trừ?

A. Thời gian tiếp xúc với người bị nhiễm

B. Môi trường tiếp xúc chứa yếu tố phơi nhiễm

C. Sự hiện diện lao ngoài phổi

D. Sự hiện diện lao thanh quản

E. Có thể tiếp xúc với người bị nhiễm

TRẢ LỜI

Nhiễm lao thường lây từ người này sang người khác qua các giọt khí dung. Yếu tố ảnh hưởng đến nhiemx lao bao gồm tiếp xúc với người nhiễm, mức độ thân mật và thời gian tiếp xúc, và môi trường nơi sự tiếp xúc xảy ra. Hầu hết bệnh nhân nhiễm có hang lao hay lao thanh quản  với 105–107 trực khuẩn lao trong 1ml mẩu đàm Những người có phết AFB âm tính nhưng cấy ra dương tính với lao ít có nguy cơ nhiễm nhưng có thể truyền bệnh. Tuy nhiên những nhân này kèm với lao ngoài phổi (vd lao thận, xương) được coi là không nhiễm.

Đáp án: C.