Biến chứng của nhiễm cầu khuẩn: câu hỏi y học

2018-02-20 09:41 AM
Nhiễm coccidioides có thể gây viêm màng nào nặng và khó điều trị ở bệnh nhân AIDS, ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch khác, và hiếm ở bệnh nhân có hệ miễn dịch đầy đủ bị hội chứng nguy ngập hô hấp cấp

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Biến chứng phổ biến nhất của bênh nhân bị nhiễm cầu khuẩn trên cơ địa suy giảm miễn dịch?

A. Viêm phổi cấp.

B. Chuyển đổi huyết thanh không triệu chứng.

C. Hiện tượng tăng nhạy cảm như là sẩn đỏ.

D. Viêm màng não.

E. Bệnh giống cúm tự giới hạn.

TRẢ LỜI

Bệnh nấm coccidioides có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng cũng như mất độ nặng của bệnh. 60% các trường hợp nhiễm được xác định có chuyển đổi huyết thanh không biểu hiện triệu chứng. Các hội chứng lâm sàng phổ biến nhất ở nhóm 40% còn lại là một bệnh cảnh hô hấp cấp tính đặc trưng bởi sốt, ho và đau kiểu màng phổi. Các tổn thương da như sẩn đỏ, cũng khá phổ biến khi nhiễm coccidioides. Nhiễm coccidioides có thể gây viêm màng nào nặng và khó điều trị ở bệnh nhân AIDS , ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch khác, và hiếm ở bệnh nhân có hệ miễn dịch đầy đủ bị hội chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS) và viêm phổi nhiều thùy gây tử vong. Coccidioides được tìm thấy ở tây bán cầy. Vùng dịch tễ bao gồm miền nam Arizona, thung lũng miền trung California, và Bắc Mexico, nơi mà chúng cư ngụ trong đất. Nguy cơ của nhiễm có triệu chứng tăng dần theo tuổi.

Đáp án: B.