Can thiệp nào với tiêu cơ vân cấp: câu hỏi y học

2018-05-21 11:05 AM
Truyền dịch và lợi tiểu được chỉ định trong trường hợp này, lọc máu nhân tạo hiếm khi được chỉ định, mà chỉ định trong tăng Kali máu

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, được chăm sóc tại Khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng tiêu cơ vân cấp do mất 2 chi dưới do tai nạn giao thông. Bệnh nhân có suy thân cấp, và đau rất nhiều. Bệnh nhân đã được được mở khoang và được chăm sóc tại Khoa hồi sức cấp cứu. Hình ảnh ECG thu được như hình sau. Bước tiếp theo thích hợp nhất cho bệnh nhân tại thời điểm này là?

 A. Làm ECG 18 chuyển đạo.

 B. Đặt catherter mạch vành.

 C. Lọc máu nhân tạo.

 D. Truyền dịch tĩm mạch và lợi tiểu.

 E. Thông khí nhân tạo.

Tiêu cơ vân cấp

TRẢ LỜI

ECG cho thấy có đoạn ST ngắn lại ở V2-5, tăng calci máu làm quá trình tái cực ngắn lại và làm cho toàn bộ đoạn QT ngắn lại. Ở bệnh nhân này, tăng calci máu có thể do tiêu cơ vân cấp hoặc do suy thận. Truyền dịch và lợi tiểu được chỉ định trong trường hợp này, lọc máu nhân tạo hiếm khi được chỉ định, mà chỉ định trong tăng Kali máu, thường xảy ra sau tiêu cơ vân cấp, gây ra sóng T cao hoặc QRS giãn rộng. Bệnh nhân nhồi máu phổi có thay đổi điển hình là trên S1, Q3, T3. Không có biểu hiện của thiếu máu cơ tim trên ECG này nên làm ECG 18 chuyển đạo hay chụp động mạch vành ít có ý nghĩa.

Đáp án: D.