Thăm dò nào chẩn đoán nhồi máu cơ tim tái phát sớm?

2018-06-16 11:50 PM
Thời gian bán thải của nó trong huyết tương rất ngắn vì nó được đào thải nhanh qua nước tiểu, và nồng độ trở về bình thường sau 24h nhồi máu cơ tim

CÂU HỎI

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, có tiền sử block nhánh trái mạn tính nhập khoa cấp cứu mạch vành sau 4 giờ đau ngực sau ức và khó thở. Bệnh nhân được tiến hành thông tim và chụp mạch vành, được đặt stent nhánh động mạch gian thất trước của động mạch vành trái. Tuy nhiên 3 ngày sau, bệnh nhân lại đau ngực tái phát. Thăm dò nào sau đây nên được tiến hành để phát hiện tổn thương thiếu máu mới sau tổn thương nhồi máu trước?

A. Siêu âm tim.

B. ECG.

C. Myoglobin huyết tương.

D. Troponin I.

E. Troponin T.

TRẢ LỜI

Myoglobin giải phóng tức tế bào cơ tim thiếu máu và xuát hiện trong huyết tương nhiều giờ. Thời gian bán thải của nó trong huyết tương rất ngắn vì nó được đào thải nhanh qua nước tiểu, và nồng độ trở về bình thường sau 24h nhồi máu cơ tim. Vì thế, bệnh nhân có nồng độ myoglobin tăng mới rất hữu ích cho phân biệt tổn thương hoại tử mới. Troponin I bà T đặc hiệu hơn trong nhôi máu cơ tim nhưng thời gian bán thải kéo dài, nó tăng khoảng 1 tuần sau nhồi máu, vì thế nó không có ích cho phát hiện tổn thương nhồi máu mới. Nếu có biểu hiện của block nhánh trái cùng lúc trên ECG làm hạn chế khả năng phát hiện tổn thương mới. Siêu âm tim nhiều lần có thể phát hiện những bất thường trong vận động của váh hay thành tim chỉ ra những tổn thương thiếu máu hay nhồi máu mới , nhưng nếu không có kết quả siêu âm tim từ trước thì kết quả thu được sẽ hạn chế.

Đáp án: C.