Thuốc nào không dùng khi suy tim tâm thu nặng?

2018-06-25 07:05 AM
Chẹn kênh canxi đặc biệt là thế hệ thứ nhất có thể không tốt cho chức năng co bóp ở bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm thu

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Các thuốc sau đây dùng cho suy tim nặng với rối loạn chức năng tâm thu thất trái trừ?

A. Chẹn thụ thể angiotensin.

B. Chẹn kênh canxi.

C. NSAIDs.

D. Sotalol.

E. Thiazolidinediones.

TRẢ LỜI

Chẹn thụ thể angiotensin thường sử dụng cho bệnh nhân suy tim không dùng được ức chế ACE vì ho hay các tác dụng phụ khác. Ức chế con đường renin-angiotensin làm hạn chế dày thất trái và hiện tượng tái cấu trúc. Chẹn kênh canxi đặc biệt là thế hệ thứ nhất có thể không tốt cho chức năng co bóp ở bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm thu. Thiazolidinediones (rosiglitazone, pioglitazone) thường liên quan đến hấp thu dịch nên làm trậm trọng thêm tình trạng suy tim. NSAID dùng ở bệnh nhân có cung lượng tim thấp có thể gây ra suy thận cấp. Sotalol được chứng minh làm tăng ỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái.

Đáp án: B.