Bất thường tim bẩm sinh nào gây T2 tách đôi?

2018-06-20 11:31 AM
Tiếng T2 tách đôi sinh lý xảy ra ở thì hít vào khi tăng lượng máu về tim và chậm đóng van động mạch phổi

CÂU HỎI

Nguyên nhân bất thường tim bẩm sinh nào sau đây gây T2 tách đôi?

A. Thông liên nhĩ.

B. Bất thường Ebstein.

C. Còn lỗ bầu dục.

D. Tứ chứng Fallot.

E. Thông liên thất.

TRẢ LỜI

Tiếng T2 tách đôi sinh lý xảy ra ở thì hít vào khi tăng lượng máu về tim và chậm đóng van động mạch phổi. Trong kỳ hít vào bình thường, van động mạch chủ đóng trước van động mạch phổi. Tiếng T2 tách đôi ổn định xảy ra ở bệnh nhân thông liên nhĩ, với bất thường này, máu từ nhĩ trái sang nhĩ phải nhiều làm tăng lượng máu xuống thất phải ổn định gây nên tiếng T2 tách đôi ổn định trong cả 2 thì hô hấp.

Đáp án: A.