Nhịp chậm xoang xẩy ra khi nào?

2018-06-02 09:34 AM
Một số bệnh nhiễm trùng có liên quan đến nhịp chậm xoang là thương hàn, brucellosis. Leptospirosis thường không có liên quan đến nhịp chậm xoang

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Tình trạng nào sau đây không đi với nhịp chậm xoang?

A. Bệnh Brucelle.

B. Sốt hồi quy do Leptospira.

C. Suy giáp.

D. Bệnh gan tiến triển.

E. Thương hàn.

TRẢ LỜI

Mặc dù rối loạn chức năng nút xoang thường gặp ở người già nhưng ít khi xác định được nguyên nhân, một số bệnh lý có liên quan đến rối loạn chức năng nút xoang đã xác định là các bệnh lý thâm nhiễm như amyloid hay sarcoidosis. Ngoài ra, một số rối loạn hệ thông gây ra nhịp xoang chậm bao gồm như suy giáp, bệnh gan tiến triển, thiếu oxy máu, tăng CO2 máu, nhiễm acid, tăng huyết áp cấp tính. Cuối cùng, một số bệnh nhiễm trùng có liên quan đến nhịp chậm xoang là thương hàn, brucellosis. Leptospirosis thường không có liên quan đến nhịp chậm xoang.

Đáp án: B.