Thuốc nào tốt nhất để điều trị tăng triglycerid máu?

2018-06-19 11:25 AM
Tác dụng của ezetimibe trên triglycerid máu cao chưa rõ ràng, nicotinic acid thì hiệu quả nhưng làm trầm trọng tình trạng tăng glucose máu

CÂU HỎI

Bạn đang điều trị bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa, bệnh nhân nữ, béo phì, và điều trị không tốt đái tháo đường, rối loạn lipid máu. HbA1C là 8,8%, test đường máu nhanh là 195mg/dl. LDL là 98mg/dl, triglycerid là 276mg/dl. Bệnh nhân đang điều trị bằng insulin,  atorvastatin, hydrochloro-thiazide, and aspirin. Lựa chọn nào tốt nhất cho điều trị tăng triglycerid máu?

A. Cholestyramine.

B. Colestipol.

C. Ezetimibe.

D. Fenofibrate.

E. Nicotinic acid.

TRẢ LỜI

Theo NCEP:ATP III guideline, điều trị rối loạn lipid máu đầu tiên nên đạt mục tiêu giảm LDL cholesterol, thường <100mg/dl, phụ thuộc vào biểuh iện của các yếu tố nguy cơ. Nếu triglycerid vẫn lớn hơn hoặc bằng 200mg/dl sau khi đạt mục tiêu LDL, bác sĩ nên đặt mục tiêu thứ 2 cho non-HDL cholesterol cao hơn khoảng 30mg so với LDL.

Khi trilycerid từ 200-499, lựa chọn là nicotinamid, fibrat hoặc ức chế HMG-CoA reductase. Hiệu lực trung bình đối với các nhóm thuốc lần lượt là 20-40%, 35-50%, 7-30%. Cholestyramine và colestipole tăng cường bài xuất mật, chúng làm giảm cholesterol nhưng lại tăng triglycerid nên không dùng cho bệnh nhân có triglycerid >200mg/dl.

Tác dụng của ezetimibe trên triglycerid máu cao chưa rõ ràng, nicotinic acid thì hiệu quả nhưng làm trầm trọng tình trạng tăng glucose máu, nên khi sử dụng cần thận trọng cho bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa. Gemfibrozil có khả năng làm bệnh lý do statin trầm trọng hơn là fenofibrate.

Đáp án: D.