Nguyên nhân phổ biến nhất gây kích thích vùng dưới đồi bài tiết Vasopressin là gì?

2018-06-25 08:51 PM
Natri máu là thành phần chính ngoài tế bào và nồng độ thẩm thấu được quyết định chủ yếu bởi nồng độ Natri huyết tương

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nguyên nhân phổ biến nhất gây kích thích vùng dưới đồi bài tiết Vasopressin là?

A. Tình trạng ưu trương.

B. Tăng Kali huyết.

C. Giảm Kali huyết.

D. Tình trạng nhược trương.

E. Giảm thể tích máu trong lòng mạch.

TRẢ LỜI

Sự bài tiết nước được kiểm soát bởi Vasopressin (hormon chống bài niệu). Sự tăng nồng độ thẩm thấu trong máu được nhận cảm bởi các receptor vùng dưới đồi, gây tăng bài tiết Vasopressin ở thùy sau tuyến yên.

Vasopressin làm tăng tính thấm của tế bào hệ thống ống góp với nước do đó nước được tái hấp thu. Natri máu là thành phần chính ngoài tế bào và nồng độ thẩm thấu được quyết định chủ yếu bởi nồng độ Natri huyết tương. Nồng độ thẩm thấu huyết tương được điều chỉnh thay đổi 1 đến 2% so với bình thường (280 đến 290 mosmol/kg). Độ nhạy của các receptor nhận cảm Vasopressin thấp hơn receptor nhận cảm nồng độ thẩm thấu. Giảm thể tích dịch trong lòng mạch có khả năng dẫn đến giảm huyết áp động mạch là cần thiết để kích thích bài tiết Vasopressin.

Đáp án: A.