Chẩn đoán đau khớp lan tỏa: câu hỏi y học

2018-02-21 10:15 AM
Đôi khi viêm khớp vẫn còn tồn tại trong nhiều tháng và có thể giống viêm khớp dạng thấp. Các tính chất cấp tính của bệnh này làm cho bệnh lupus ban đỏ hệ thống và viêm khớp dạng thấp ít có khả năng

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Một người phụ nữ 24 tuổi đến khám vì đau khớp lan tỏa và cứng khớp ở tay, gối và cổ tay vào buổi sang.Hai tuần trước đó, cô ta có sốt kèm nổi ban đỏ ở mặt và hồng ban vòng ở chi. Khám thấy khớp cổ tay, bàn ngón và gian ngón hai bên ấm và lung bùng. Cần làm gì để chẩn đoán cho cô ta?

A. Kháng thể kháng nhân.

B. PCR Chlamydia trachomatis từ mẩu nước tiểu.

C. Chọc dịch khớp tìm tinh thể và cây.

D. Parvovirus B19 IgM.

E. Yếu tố thấp.

TRẢ LỜI

Phần lớn các chẩn đoán nhiễm parvovirus đều dựa vào triệu chứng nổi ban đầu tiên ở mặt. Parovirus thường gây viêm khớp lan tỏa đối xứng trong giai đoạn miễn dịch của bệnh với sự xuất hiện nhiều kháng thể IgM.

Đôi khi viêm khớp vẫn còn tồn tại trong nhiều tháng và có thể giống viêm khớp dạng thấp. Các tính chất cấp tính của bệnh này làm cho bệnh lupus ban đỏ hệ thống và viêm khớp dạng thấp ít có khả năng. Viêm khớp phản ứng do Chlamydia hay do một số loại vi khuẩn khác có xu hướng ảnh hưởng đến các khớp lớn như khớp cùn chậu hay đốt sống. Nó đôi khi kèm theo viêm màng bồ đào và niệu đạo. Số lượng lớn các khớp liên quan đến sự phân bố đối xứng chống lại bệnh khớp do lắng động tinh thể hay đáp ứng viêm.

Đáp án: D.