Biểu hiện giai đoạn cuối HIV như nào: câu hỏi y học

2018-05-17 04:08 PM
Chẩn đoán xác định như là lao hoạt động hay sarcom Kaposi, được coi như bị AIDS mặc dù lượng tế bào CD4

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Ở bệnh nhân đã biết nhiễm HIV, những tiêu chuẩn đế chuấn đoán giai đoạn AIDS sau đây, ngoại trừ?

A. Lao phổi hoạt động.

B. CD4+ lymphocyte < 200/µL.

C. Viêm màng não do cryptococcus.

D. Viêm võng mạc do cytomegalovirus (CMV).

E. Mycobacterial avium complex (MAI/ MAC).

F. Nhiễm herpes zoster trên da.

G. Kaposi’s sarcoma.

H. Viêm phổi do Pneumocystis jiroveci.

TRẢ LỜI

Bệnh nhân HIV với CD4+ lymphocyte < 200µ/L được chẩn đoán vào giai đoạn AIDS vì đây là ngưỡng xác định để gia tăng nguy cơ một số nhiễm trùng cơ hội đe dọa tính mạng. Các nhiễm trùng cơ hội khác nhau và HIV liên quan khá phức tạp và thường thấy hầu hết ở bệnh nhân có số lượng lympho CD4+ trong huyết thanh dưới ngưỡng này : nhiễm CMV lan tỏa/MAI (<50 µ/L), cryptococcosis (<100 µ/L) và Pneumocystis (<200 µ/L). Tất cả đều cho rằng là biểu hiện của bệnh AIDS. Chẩn đoán xác định như là lao hoạt động hay sarcom Kaposi, được coi như bị AIDS mặc dù lượng tế bào CD4+ có thể cao hơn bởi vì họ có mối liên kết trong quá khứ với tỉ lệ tử vong cao.

Bệnh zoster nhiều khoang da bắt đầu xảy ra thường ở bệnh nhân có CD4+ lymphocyte giảm dưới 500 µ/L và không được coi là bệnh AIDS. Nếu zoster nhiều khoanh da xảy ra ở bệnh nhân trước đó khỏe mạnh, khả năng nghi ngờ người đó mới bị nhiễm HIV.

Đáp án: F.