Tiêu chảy sốt sụt cân ở bệnh nhân HIV: câu hỏi y học

2018-02-21 10:17 AM
Tiêu chảy thường lẫn máu nhưng cũng có thể chỉ toàn nước. Đánh giá ban đầu nên làm soi phân để loại trừ kí sinh trùng khác hay nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ở bệnh nhân AIDS

CÂU HỎI

Một người đàn ông, 38 tuổi, bị HIV/AIDS xuất hiện tiêu chảy, sốt và sụt viêm ruột do cytomegalovirus (CMV)?

A. CMV IgG.

B. Sinh thiết ruột.

C. Phản ứng trùng hợp chuỗi (PCR) CMV.

D. Tìm kháng nguyên CMV trong phân.

E. Cấy phân tìm CMV.

TRẢ LỜI

Viêm đại tràng do CMV nên được xem xét ở những bệnh nhân AIDS với số lượng tế bào lympho CD4+ <50/µL, sốt và tiêu chảy.

Tiêu chảy thường lẫn máu nhưng cũng có thể chỉ toàn nước. Đánh giá ban đầu nên làm soi phân để loại trừ kí sinh trùng khác hay nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ở bệnh nhân AIDS. Danh sách xét nghiệm sẽ bao gồm một số hay tất cả những xét nghiệm

sau đây tuỳ thuộc vào dịch tễ và tiền căn trước đó : tìm kháng nguyên Clostridium difficile trong phân, soi phân, cấy tìm Mycobacterium avium nội bào , tìm ký sinh trùng và trứng, đặc biệt nhuộm tìm Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora và

Microsporidium. Không có xét nghiệm phân hay huyết thanh tỏ ra hữu ích trong việc đánh giá viêm đại tràng do CMV ở bệnh nhân bị nhiễm HIV. Xét nghiệm IgG CMV dương tính chỉ nói lên được đã từng bị nhiễm trong quá khứ. Nếu xét nghiệm này âm tính, thì xác suất kiểm tra trước đó của CMV hoạt động giảm đáng kể. Xét nghiệm PCR CMV huyết thanh có nhiều ít lợi khi ghép tạng hay tuỷ xương để điều trị tình trạng nhiễm CMV do xâm lấn. Tuy nhiên, ở bệnh nhân HIV, nhiễm CMV máu không chính xác liên quan với viêm đại tràng. Hơn nữa, bởi vì CMV là một dạng herpes virus tiềm ẩn, nên PCR huyết thanh dương tính không có nghĩa là bệnh trừ khi xem xét thêm bối cảnh lâm sàng có hay không tình trạng nhiễm HIV. Sinh thiết đại tràng nhạy và đặc hiệu để chẩn đoán viêm đại tràng,với những thể vùi bên trong những tế bào lớn.

Đáp án: B.

Bài xem nhiều nhất