Thuốc nào chống chỉ định cho bệnh nhân đau ngực mãn tính?

2018-06-19 11:27 AM
Sóng T dạng V hay dạng bướu thường gặp ở bệnh nhân không triệu chứng, và rất quan trọng trong tiên lượng

CÂU HỎI

Một bệnh nhân có hội chứng đau mạn tính, và được làm ECG như dưới, thuốc nào dưới đây là chống chỉ định với bệnh nhân này?

Thuốc điều trị đau ngực mãn

A. Codeine.

B. Fentanyl.

C. Gabapentin.

D. Methadone.

TRẢ LỜI

ECG này có hội chứng QT dài di truyền. Giá trị khoảng QT thay đổi bất thường khá rộng từ 400 - 640ms, khi QT ≥ 600ms, thường liên quan đến nguy cơ cao xảy ra các biến chứng tim mạch, nhưng rất ít bệnh nhân có QT dài như vậy. Sóng T dạng V hay dạng bướu thường gặp ở bệnh nhân không triệu chứng, và rất quan trọng trong tiên lượng. Tránh các thuốc có nguy cơ làm nặng thêm bệnh là rất quan trọng trong điều trị bệnh nhân có hội chứng QT dái di truyền, trong số lựa chọn thì methadon gây ra kéo dài QT nên cần phải tránh.

Đáp án: D.