Nguy cơ bị nhiễm bệnh do Clostridium difficile: câu hỏi y học

2018-03-24 01:27 AM
Điều này có thể bởi vì sự bao lấy colonize có thể cung cấp miễn dịch cho kí chủ hoặc ít độc hơn bệnh gây ra bởi strains

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Tất cả các yếu tố sau đều làm tăng nguy cơ bị nhiễm bệnh do Clostridium difficile ngoại trừ?

A. Kháng acid.

B. Kháng sinh trước đó.

C. C. difficile colonization.

D. Ống nuôi ăn qua ruột.

E. Tăng thời gian nằm viện.

F. lớn tuổi.

TRẢ LỜI

Thú vị là, một số lượng lớn nghiên cứu gầy đây cho rằng colonization không phải là yếu tố nguy cơ của bệnh. Điều này có thể bởi vì sự bao lấy colonize có thể cung cấp miễn dịch cho kí chủ hoặc ít độc hơn bệnh gây ra bởi strains. Ở trường hợp khác, xét nghiệm phân chỉ thấy khi bệnh nhân có triệu chứng, vì test dương tính mang nhiều ý nghĩa khác nhau nếu bệnh cảnh lâm sàng nghi ngờ bệnh liên quan C. difficile thấp. Không nên cho rằng bệnh nhân nhiễm bệnh do C. difficile nếu chỉ dựa trên kết quả soi. Các thông tin thêm vào giúp chẩn đoán với các biểu hiện lâm sàng thích hợp bao gồm dấu hiệu nhiễm độc A hay B hay màng giả khi nội soi đại tràng. Yếu tố nguy cơ bệnh nhiễm C. difficile: quan trọng nhất là dùng kháng sinh trước đó, đặc biệt là fluoroquinolones, cephalosporins, và clindamycin. Tuổi, mức độ nặng của bệnh, xuất huyết tiêu hóa, thuốc kháng acid, và thời gian nằm viện là yếu tố thúc đẩy bệnh do C. difficile.

Đáp án: C.