Viêm cầu thận có nồng độ bổ thể C4 không bình thường khi nào?

2018-07-01 05:36 PM
Nếu bổ thể hoạt hóa theo đường cổ điển như trong bệnh viêm thận lupus, định lượng nồng độ bổ thể huyết thanh C3, C4 và CH50 sẽ thấp

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Tất cả những dạng viêm cầu thận (GN) có nồng độ bổ thể C4 trong huyết thanh bình thường ngoại trừ?

A. Viêm thận Lupus giai đoạn 4

B. Viêm cầu thận do liên cầu

C. Hội chứng tan máu ure huyết

D. Viêm cầu thận màng tăng sinh typ 2

E. Viêm cầu thận kết hợp với viêm nội tâm mạc

TRẢ LỜI

Trong quá trình bệnh lý khác nhau, bổ thể được hoạt hóa theo con đường cổ điển hoặc theo con đường Alterative. Nếu bổ thể hoạt hóa theo đường cổ điển như trong bệnh viêm thận lupus, định lượng nồng độ bổ thể huyết thanh C3, C4 và CH50 sẽ thấp. Nếu bổ thể hoạt hóa theo đường Alteractive C3 và CH50 có thể sẽ thấp nhưng C4 có thể vẫn bình thường. Khi nghi ngờ viêm tiểu cầu thận cấp tính, định lượng nồng độ bổ thể sẽ giúp chẩn đoán phân biệt. Những tình trạng khác có C4 bình thường bao gồm những bệnh liên kết với ANCA. C4 thấp có thể được thấy ở Viêm cầu thận tăng sinh màng typ 1 và typ 3. Typ 1 cũng có thể liên quan với kết tủa globulin máu.

Đáp án: A.