Tiêu chảy đau đầu và sốt do Listeria: câu hỏi y học

2018-05-11 12:00 PM
Listeria monocytogenes gây bệnh dạ dày ruột khi ăn phải thức ăn có nhiễm nồng độ cao vi khuẩn này

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Một vài thành viên trong gia đình nhập phòng cấp cứu địa phương 2 ngày nay sau khi có chuyến đi picnic lớn của gia đình hè rồi, nơi họ có ăn thịt và salad. Tất cả họ đều phàn nàn về tiêu chảy nhiều, đâu đầu, sốt, và mêt mỏi. Triệu chứng của họ bắt đầu sau 24h sau cuộc picnic. Mọi người ăn món xúc xich hun khói Aunt Emma’s đều bị. Công thức máu thường quy và phân đều âm tính đến hôm nay.

Điều nào sau đây đúng về viêm dạ dày ruột do Listeria ?

A. Điều trị kháng sinh là không cần thiết cho nhưng ca không phức tạp.

B. Người lành không triệu chứng có thể dễ gây lây nhiễm qua đường phân miệng.

C. Bệnh dạ dày ruột có thể gây nên bởi nuốt phải một loại sinh vật.

D. Bệnh này liên quan đến độc tố trung gian, và vi sinh vật không hiện diện vào thời điễm nhiễm.

E. Lây truyền giữa ngươi với người là nguyên nhân phổ biến gây bùng phát dịch.

TRẢ LỜI

Listeria monocytogenes gây bệnh dạ dày ruột khi ăn phải thức ăn có nhiễm nồng độ cao vi khuẩn này. Vi khuẩn này có thể sống sót và nhân lên ở nhiệt độ tủ lạnh, vì thế thịt, phô mai, xúc xích và sữa là những nguồn bệnh phổ biến. Tỉ lệ tấn công rất cao, gần như 100% bệnh nhân bị nhiễm có triệu chứng. Triệu chứng khởi phát trong vòng 48h sau phơi nhiễm, và không có tình trạng người lành mang bệnh kéo dài. Lây từ người sang người (hơn là trực tiếp từ mẹ sang bào thai) không xảy ra trong các vụ dịch. Trong khi vi khuẩn có vài yếu tố độc lực dẫn đến triệu chứng lâm sàng, vi khuẩn, không phải là độc tố chuyên biệt, gây trung gian nhiễm. Một lượng lớn chất được tiêm chủng cần thiết để gây ra triệu chứng. Các nghiên cứu bệnh chứng cho thấy <5% người lớn không triệu chứng có soi phân dương tính, và lây truyền qua phân không phổ biến. Triệu chứng kinh điển bao gồm sốt, như đã mô tả ở ca trên. Bệnh dạ dày ruột này tự giới hạn nên không cần điều trị kháng sinh.

Đáp án: A.