Nguyên nhân nào gây tăng huyết áp thứ phát?

2018-06-02 09:39 AM
Sự khởi phát tăng huyết áp đột ngột ở các bệnh nhân dưới 35 tuổi hoặc ở bệnh nhân trên 55 tuổi thì nên được kiểm tra

CÂU HỎI

Những bệnh nhân nào sau đây có tăng huyết áp thứ phát?

 A. Bệnh nhân nam, 37 tuổi, gia đình có tiền sử tăng huyết áp và suy thận mạn, có huyết áp là 152/98mmHg.

B. Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, có đái máu và tiền sử gia đình có suy thận sớm, đo huyết áp là 160/88mmHg.

C. Bệnh nhân nam, 63 tuổi, không có tiền sử bệnh lý, có huyết áp là 162/90mmHg.

D. Bệnh nhân nam, 58 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp từ năm 45 tuổi, có huyết áp khó kiểm soát với 4 loại thuốc chống tăng huyết áp.

E. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, đau đầu nhiều, tăng cân , và mới bị đái tháo đường có huyết áp là 142/89mmHg.

TRẢ LỜI

Tăng huyết áp nguyên phát chiếm tới 92% bệnh nhân tăng huyết áp, do đó việc sang lọc bệnh nhân tăng huyết áp thứ phát là không cần thiết và lãng phí. Sự khởi phát tăng huyết áp đột ngột ở các bệnh nhân dưới 35 tuổi hoặc ở bệnh nhân trên 55 tuổi thì nên được kiểm tra các nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát do mạch máu thận. Đồng thời ở các bệnh nhân tăng huyết áp cũ đột ngột huyết áp tăng cao hoặc khó kiểm soát cugnx nên đánh giá mạch máu thận. Bất kỳ các triệu chứng cơ năng hay thực thể nào cũng nên được đánh giá them nếu quan tâm. Trên bệnh cảnh ở câu hỏi 27, ở câu B có thể bệnh nhân có bện lý thận đa nang, còn theo mô tả ở câu E, bệnh nhân này có thể có hội chứng Cushing. Các nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát khác bao gồm u tế bào ưa crom, tăng aldosterol nguyên phát, phụ thuộc thuốc, viêm động mạch.

Đáp án: A.