Nghi ngờ thông liên nhĩ trong bệnh cảnh nào ở người lớn?

2018-06-19 03:55 PM
Thông liên nhĩ thường gây ra hội chứng Eisenmeger nhất, bệnh nhân này thường không có tím trong vòng 10 năm đầu cho đến khi đổi chiều shunt

CÂU HỎI

Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, vào viện khám để hưởng mức bảo hiểm mới. Bệnh diễn biến 1 năm, khó thở từ từ tăng dần khi gắng sức trong 1 năm, và đổi màu da dần. Khám lâm sàng thấy, bệnh nhân có tím, tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, T2 tách đôi, phù ngoại vi. Độ bão hòa O2 là 84 %, XQ có bóng tim to, nhu mô phổi bình thường. 10 năm trước, bệnh nhân cũng đi khám và mọi thứ đều bình thường. Siêu âm tim có khả năng nhất phát hiện điều gì?

A. Thông liên nhĩ.

B. Bất thường Ebstein.

C. Tứ chứng Fallot.

D. Thân chung động mạch.

E. Thông liên thất.

TRẢ LỜI

Bệnh nhân này có biểu hiện của hội chứng Eisenmeger. Hội chứng này ở bệnh nhân có lưu thông giữa hệ chủ phổi, tăng áp động mạch phổi và shunt phải - trái lớn. Hội chứng Eisenmeger có thể xảy ra ở bệnh nhân có thông liên nhĩ, thông liên thất hay giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Những shunt này thường là shunt trái phải và không có tím, áp lực động mạch phổi tăng qua nhiều năm do tăng dòng máu lên phổi, tăng trương lực mạch, đa hồng cầu. Tím xảy ra khi tăng áp động mạch phổi nặng và đỏi chiều shunt. Thông liên nhĩ thường gây ra hội chứng Eisenmeger nhất, bệnh nhân này thường không có tím trong vòng 10 năm đầu cho đến khi đổi chiều shunt. Các lựa chọn còn lại đều gây tím.

Đáp án: A.