Cơ chế gây nhịp tim nhanh ở bệnh nhân đau thắt ngực là gì?

2018-06-23 08:11 PM
Tăng tính tự động thường thấy trong nhịp nhanh xoang, ngoại tâm thu nhĩ, vài rối loạn nhịp nhĩ khác, là do tăng tính kích động trong pha 4

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Bệnh nhân có bệnh lý đau thắt ngực, có nhịp tim tăng nhẹ, có triệu chứng ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trên điện tim Holter 24h, bệnh nhân có nhịp xoang nhanh lúc có triệu chứng, cơ chế gây ra nhịp nhanh ở bệnh nhân này là gì?

A. Chu kỳ khử cực cuối trễ.

B. Chu kỳ khử cực cuối sớm.

C. Tăng tính tự động.

D. Dẫn truyền vòng lại.

TRẢ LỜI

Có 3 cơ chế chính gây ra rối loạn nhịp được khởi phát và duy trì bởi hiện tượng: tính tự động, thời khử cực giai đoạn sau, sự vòng lại. Tăng tính tự động thường thấy trong nhịp nhanh xoang, ngoại tâm thu nhĩ, vài rối loạn nhịp nhĩ khác, là do tăng tính kích động trong pha 4 của quá trình khử cực tế bào cơ tim. Quá trình khử cực vì thế mà được nhanh hơn và lặp lại. Quá trình khử cực giai đoạn sau thường liên quan đến tăng tích lũy canxi trong tế bào gây ra hiện tượng các tế bào cơ tim khử cực lặp lại trong giai đoạn 3, 4 của quá trình khử cực. Thời điểm sớm của quá trình khử cực giai đoạn sau thường liên quan đến khởi phát xoắn đỉnh. Còn thời điểm muộn của quá trình khử cực sau thường liên quan đến rối loạn nhịp do ngộ độc digoxin hay nhịp nhanh thất do catecholamine. Vòng lại là do sự không đồng nhất trong dẫn truyền cơ tim và thời kỳ trơ. Với hiện tượng vòng lại, dẫn truyền bị block tại 1 đường dẫn và vòng chậm qua đường khác, điều này cho phép thời gian đủ để vị trí bị block cho dẫn truyền qua để có thể vòng lại và gây ra hiện tượng nhịp nhanh.Đây là cơ chế của hầu hết nhịp nhanh trên thất và nhịp nhanh thất.

Đáp án: C.