Ai có nguy cơ nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn: câu hỏi y học

19/05/2018 23:53
Bệnh nhân HIV hiếm khi nhiễm Aspergillus xâm lấn, và nếu họ bị thì có thể do tình trạng giảm bạch cầu và/hoặc tiến triển của bệnh

CÂU HỎI

Bệnh nhân nào sau đây có nguy cơ nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn?

A. Ghép tế bào mầm ở bệnh nhân bị thải ghép

B. Nhiễm HIV

C. Dùng glucocorticoid liều cao kéo dài

D. Sau cấy ghếp tạng mà nhiều lần trước đó bị thải ghép

E. Bạch cầu máu tái phát và không kiểm soát

TRẢ LỜI

Yếu tố nguy cơ chính gây nhiễm Aspergillus xâm lấn là giảm bạch cầu và sử dụng glucocorticoid. Nguy cơ tỉ lệ với mức độ và thời gian giảm bạch cầu cũng như liều sử dụng glucocorticoid. Bệnh nhân HIV hiếm khi nhiễm Aspergillus xâm lấn, và nếu họ bị thì có thể do tình trạng giảm bạch cầu và/hoặc tiến triển của bệnh. Bệnh nhân bị thải ghép và bệnh bạch cầu không kiểm soát có nguy cơ mắc cao. Nhiễm thường ở các tạng đặc sau khi ghép, nhất là khi dùng  liều glucocorticoid để chống thải ghép.

Đáp án: B.