Câu hỏi trắc nghiệm y học (10)

2017-03-16 11:39 PM
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn phần bốn chương tim và mạch máu, dịch tễ học tim mạch, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cận lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, điều trị và phòng bệnh

1. Hình ảnh ở V3 và V4 trên điện tâm đồ liên quan đến phần nào của tim….

a. Thành bên.

b. Vách liên thất.

c. Thành dưới.

d. Trước mỏm.

2. Hình ảnh ở V5, V6, DI và aVL trên điện tâm đồ liên quan đến phần nào của tim….

a. Trước mỏm.

b. Vách ngăn.

c. Thành dưới.

d. Thành bên.

3. Hình ảnh ở DII và DIII và aVF trên điện tâm đồ liên quan đến phần của nào tim….

a. Thành bên.

b. Trước mỏm.

c. Trước vách. 

d. Thành dưới….

4. Nút xoang nhận máu từ..

a. Nhánh chính động mạch vành trái.

b. Động mạch vành phải.

c. Động mạch liên thất trước.

d. Động mạch mũ.

5. Mục tiêu của điều trị hạ huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp với biến chứng kết hợp là..

a. 120/80 mmHg.

b. 130/80 mmHg.

c. 130/90 mmHg.

d. 140/90 mmHg.