Điều cần làm thêm cho bệnh nhân thận đa nang là gì?

2018-06-25 08:50 PM
Bất cứ triệu chứng nào bệnh nhân kể lại hoặc tiền sử gia đình có xuất huyết dưới nhện hoặc đột tử là gợi ý để làm MRA hoặc CTA hoặc cân nhắc chụp mạch não

CÂU HỎI

Một bệnh nhân với bệnh thận đa nang. Bệnh nhân không có triệu chứng và tiền sử gia đình không có gì đặc biệt. Bệnh nhân lo lắng về tình trạng phình mạch trong sọ. Điều cần làm cho bệnh nhân này là?

A. CT scan sọ não không tiêm thuốc cản quang.

B. CT mạch máu.

C. Chụp mạch não.

D. Chụp cộng hưởng từ mạch máu (MRA).

E. Không có kiểm tra nào khác.

TRẢ LỜI

Phình mạch nội sọ gặp ở 5 đến 10% các bệnh nhân bệnh thận đa nang mà không có triệu chứng. Sàng lọc tất cả các bệnh nhân bệnh thận đa nang là không cần thiết. Bất cứ triệu chứng nào bệnh nhân kể lại hoặc tiền sử gia đình có xuất huyết dưới nhện hoặc đột tử là gợi ý để làm MRA hoặc CTA hoặc cân nhắc chụp mạch não.

Đáp án: E.