Tiên lượng K vú: câu hỏi y học

2018-02-14 04:47 PM
Xác định giai đoạn bệnh vẫn là yếu tố rất quan trọng trong tiên lượng bệnh nhân. Những yếu tố tiên lượng khác có vai trò trong việc lựa chọn phương pháp điều trị

CÂU HỎI

Đâu là yếu tố đặc trưng cho tiên lượng tồi ở bệnh nhân K vú?

A. Thụ thể Estrogen dương tính.

B. Cấp hạt nhân tốt theo phân loại khối u

C. Tỷ lệ tế bào ở pha S thấp.

D. erbB2 quá mức.

E. Thụ thể Progesteron dương tính.

TRẢ LỜI

Xác định giai đoạn bệnh vẫn là yếu tố rất quan trọng trong tiên lượng bệnh nhân. Những yếu tố tiên lượng khác có vai trò trong việc lựa chọn phương pháp điều trị. Những khối u mà thiếu thụ thể estrogen và/ hoặc progesteron thường có khả năng chữa được nhiều hơn. Sự có mặt của các thụ thể estrogen đặc biệt là ở những phụ nữ mãn kinh cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định hóa trị bổ trợ. Những khối u có tốc độ phát triển nhanh liên quan với việc dễ tái phát. Đánh giá sự cân đối những tế bào ở pha S là một cách xác định tỷ lệ phát triển. Những khối u có nhiều hơn các tế bào ở pha S có nguy cơ tái phát cao và đáp ứng hơn với hóa trị. Về mặt mô học, những khối u nghèo nhân có nguy cơ tái phát cao hơn những khối u giàu nhân; về cấp độ phân tử, những khối u mà erbB2 (HER-2/neu) biểu hiện quá mức hoặc có đột biến gen p53 là dấu hiệu của tiên lượng xấu. erbB2 biểu hiện quá mức cũng được sử dụng trong thiết kế các phác đồ điều trị tối ưu, và 1 kháng thể đơn dòng đối với erbB2 (Herceptin) đã được phát triển.

Đáp án: D.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic