Câu hỏi trắc nghiệm y học (22)

2017-03-21 01:32 PM
Câu hỏi trắc nghiệm y học nhiều lựa chọn phần hai mươi hai, dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cận lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, điều trị, phòng bệnh, tác dụng của thuốc

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

1. Tùy chọn nào sau đây là chỉ số đầu tiên / nhạy cảm nhất của tổn thương cầu thận..

a. Đái ra máu.

b. Albumin niệu.

c. Protein niệu. 

d. Bạch cầu niệu. 

2. Nồng độ kali ngoại bào phụ thuộc vào.

a. Tổng lượng kali trong cơ thể - sự cân bằng giữa lượng hấp thu và bài tiết kali…

b. Nồng độ ion hydro dịch ngoại bào.

c. Bơm ATPase Na-K.

d. Insulin.

3. Nồng độ canxi huyết tương bình thường là..

a. 3 mEq/L.

b. 5 mEq/L.

c. 7 mEq/L. 

d. 9 mEq/L. 

4. Ảnh hưởng của nhiễm kiềm với nồng độ các chất hòa tan là…

a. Tăng kali huyết.

b. Hạ natri máu.

c. Hạ kali máu.

d. Bình thường.

5. Lưu lượng máu thận là…

a. 125 ml / phút.

b. 605 ml / phút.

c. 1.1 L / phút.

d. 2 lít / phút.