Thay đổi nào trên điện tâm đồ khi Kali máu tăng?

2018-06-02 09:37 AM
Sóng U cao thường gặp trong hạ Kali máu, khoảng ST kéo dài thường gặp trong hạ canxi máu

Tăng kali cấp tính gây ra những thay đổi nào trên ECG?

 A. QRS giãn rộng.

 B. ST kéo dài.

 C. Đoạn PR ngắn.

 D. Sóng U cao.

 E. Sóng T thấp.

TRẢ LỜI

Tăng kali máu dẫn đến khử cực chậm tế bào cơ tim và giảm thời gian tái cực. Sóng T cao, phức bộ QRS giãn rộng, phức bộ QRS và T có thể như dạng song sine, song P thấp hoặc không thấy. Sóng U cao thường gặp trong hạ Kali máu, khoảng ST kéo dài thường gặp trong hạ canxi máu.

Đáp án: A.