Ung thư phổi tế bào nhỏ: câu hỏi y học

1/30/2018 12:31:25 PM
Những bệnh nhân K phổi tế bào nhỏ được phân chia thành hai nhóm : những bệnh nhân có khối u bị hạn chế ở một bên thành ngực bởi xạ trị đơn thuần

CÂU HỎI

Phát biểu nào sau đây về ung thư phổi tế bào nhỏ và không phải tế bào nhỏ là đúng ?

A. K phổi tế bào nhỏ nhạy cảm hơn với xạ trị.

B. K phổi tế bào nhỏ ít nhạy cảm hơn với hóa trị.

C. K phổi tế bào nhỏ thường ở vị trí ngoại vi phổi hơn.

D. K phổi tế bào nhỏ có nguồn gốc từ phế nang.

E. K phổi không phải tế bào nhỏ có liên quan đến tủy xương nhiều hơn.

TRẢ LỜI

Khoảng 20% các bệnh nhân bị K phổi là dạng K tế bào nhỏ. Những khối u này có xu hướng ở trung tâm, được bắt nguồn từ mô thần kinh nội tiết, đáp ứng với xạ trị và hóa trị hơn K không phải tế bào nhỏ. Phân nhóm mô học của K không phải tế bào nhỏ bao gồm K tuyến (mà thường ở ngoại vi), K tế bào lớn, K phế quản phế nang, và K phổi tế bào vảy (hoặc K phế quản). Tất cả các dạng K phổi có liên quan với hút thuốc lá. Ở những bệnh nhân bị K phổi không phải tế bào nhỏ với tổn thương nguyên phát nhỏ và không có hạch lympho, phẫu thuật đơn thuần có thể chữa khỏi. Những bệnh nhân K phổi tế bào nhỏ được phân chia thành hai nhóm : những bệnh nhân có khối u bị hạn chế ở một bên thành ngực bởi xạ trị đơn thuần và những bệnh nhân khác được cho là có bệnh rộng rãi. Khoảng 20% các bệnh nhân bị K phổi tế bào nhỏ có thể chữa được nhờ kết hợp xạ trị và hóa trị, trong đó Cisplatin và Etoposide là hai loại thuốc tốt nhất.

Đáp án: A.