Diễn biến lâm sàng hẹp van hai lá như thế nào?

2018-06-02 09:38 AM
Khoảng thời gian giữa thời điểm đóng van động mạch chủ và mở van 2 lá có liên quan đến độ nặng của hẹp van 2 lá

CÂU HỎI

Các dấu hiệu lâm sàng nào sau đây không phù hợp với hẹp van 2 lá nặng?

 A. Rung nhĩ.

 B. Clac van 2 lá muộn.

 C. Ứ huyết phổi.

 D. Gan to.

 E. Giãn thất phải.

TRẢ LỜI

Khoảng thời gian giữa thời điểm đóng van động mạch chủ và mở van 2 lá có liên quan đến độ nặng của hẹp van 2 lá. Ở bệnh nhân có hẹp van 2 lá nặng hoặc bệnh nhân có áp lực nhĩ trái tăng do nguyên nhân khác thì tiếng mở van 2 lá mở ngay sau tiếng đóng van động mạch chủ, do chệnh áp lớn giữa nhĩ trái và thất trái trong thời điểm sớm của kỳ tâm trương. Nếu áp lực nhĩ trái thấp hơn, sẽ cần them thời gian để đủ áp lực đóng van 2 lá. Khoảng thời gian giữa đóng van động mạch chủ và mở van 2 lá ngắn là do tăng áp lực nhĩ trái. Rung nhĩ, sung  huyết phổi, tăng áp lực động mạch phổi, suy tim phải là biến chứng của hẹp van 2 lá.

Đáp án: B.