Bệnh nhân xơ phổi hay mắc vi khuẩn nào: câu hỏi y học

2018-05-17 02:17 PM
Nó được cô lập và nhiễm ở đường hô hấp dưới ở những bệnh nhân bị xơ nang, u hạt mạn tính, và bệnh hồng cầu hình liềm

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Cấy đàm ở bệnh nhân bị xơ nang thường gặp tác nhân nào liên quan đến việc suy giảm chức năng phổi nhanh chóng và bệnh cảnh lâm sàng xấu?

A. Burkholderia cepacia.

B. Pseudomonas aeruginosa.

C. Staphylococcus aureus.

D. Staphylococcus epidermidis.

E. Stenotrophomonas maltophilia.

TRẢ LỜI

B. cepacia là tác nhân nhiễm trùng cơ hội có liên quan đến tình trạng bùng phát của nhiễm trùng bệnh viện. Nó được cô lập và nhiễm ở đường hô hấp dưới ở những bệnh nhân bị xơ nang, u hạt mạn tính, và bệnh hồng cầu hình liềm. Ở những bệnh nhân bị xơ nang phổi có dâu hiệu suy giảm chức năng phổi nhanh chóng và tình trạng lâm sàng xấu. Nó cũng có thể gây viêm phổi hoại tử. B. cepacia thường đề kháng nội sinh với nhiều loại kháng sinh bao gồm cả β-lactams và aminoglycosides. Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP/SMX) thường được dùng ưu tiên trong điều trị. P. aeruginosa và S. aureus thường được phân lập và là tác nhân gây bệnh phổ biến trong bênh xơ nang phổi. Stenotrophomonas maltophilia là tác nhân gây bệnh đặc biệt ở bệnh nhân bị ung thư, sau ghép, và bệnh nghiêm trọng. S. maltophilia có thể gây viêm phổi, nhiễm trùng đường niệu, nhiễm trùng vết thương và nhiễm trùng huyết. TMP/SMX thường dùng để điều trị nhiễm Stenotrophomonas.

Đáp án: A.