Suy tim độ nào khi bước chân lên ô tô gây khó thở?

2018-06-25 07:02 AM
Bệnh nhân này có triệu chứng khi gắng sức nhẹ nhưng bình thường khi nghỉ nên được phân loại NYHA III

CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 68 tuổi, có tiền sử nhồi máu cơ tim, và suy tim sung huyết, ổn định khi nghỉ. Khi bước chân lên ô tô, bệnh nhân thấy khó thở, mệt mỏi, và thỉnh thoảng đánh trống ngực. Bệnh nhân phải nghỉ vài phút trước khi triệu chứng giảm. Theo NYHA thì bệnh nhân ở giai đoạn nào?

A. I

B. II

C. III

D. IV

TRẢ LỜI

Phân loại NYHA dùng cho đánh giá chức năng và biến chứng trên lâm sàng cho bệnh nhân suy tim, tuy nhiên nó cũng dùng để đánh giá tang áp động mạch phổi. Tiên lượng càng xấu khi càng tăng độ trên phân loại. Phân loại này rất hữu ích cho lâm sàng, và điều trị cũng dựa vào phân loại này. Bệnh nhân này có triệu chứng khi gắng sức nhẹ nhưng bình thường khi nghỉ nên được phân loại NYHA III.

Đáp án: C.