Viêm phúc mạc trên cơ địa thẩm phân phúc mạc dùng kháng sinh nào: câu hỏi y học

2018-05-17 02:18 PM
Sự hiện diện của hơn một tác nhân khi cấy phải nghi ngờ tình trạng viêm phúc mạc thứ phát

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm ở bệnh nhân bị viêm phúc mạc trên cơ địa thẩm phân phúc mạc?

A. Trực khuẩn gram âm đường ruột.

B. Trực khuẩn gram âm đường ruột và nấm.

C. Cầu khuẩn gram dương.

D. Cầu khuẩn gram dương + Trực khuẩn gram âm đường ruột.

E. Cầu khuẩn gram dương + Trực khuẩn gram âm đường ruột + nấm.

TRẢ LỜI

CAPD-liên quan đến viêm phúc mạc khác so với viêm phúc mạc nguyên phát và thứ phát trong hầu hết các nguyên nhân nhiễm gây ra do vi khuẩn thường trú ngoài da hơn là tác nhân đường ruột. Vì thế kháng sinh thường hướng cụ thể đến chủng Staphylococcus, đặc biệt là S. aureus. Những loài này, bao gồm cả coagulase-âm tính staphylococci, chiếm tới 40–50% các trường hợp. Gần đây , S. aureus đang gia tăng. Các dấu hiệu kinh điển bao gồm đau lan tỏa, và viêm phúc mạc.

Dich phúc mạc đục với số lượng bạch cầu >100/µL với >50% bạch cầu trung tính. Vancomycin cần dùng khi có sự xuất hiện Tụ cầu kháng methicillin. Liều tiêm trực tiếp vào phúc mạc cũng được hay dùng. Mặc dầu vi khuẩn gram âm và Candida không xảy ra và nên dựa trên kết quả  cấy trước đó, do chúng ít phổ biến. Sự hiện diện của hơn một tác nhân khi cấy phải nghi ngờ tình trạng viêm phúc mạc thứ phát. Khi đã xác định được dữ kiện nuôi cấy, dùng kháng sinh nên khu trú lại cho tác nhân đã xác định. Nếu triệu chứng không cải thiện sau 48h hay bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, mọi catheter phải được thay hết. Tình trạng nhiễm này có nhiều cách tương tự như nhiễm qua đường truyền, và việc quản lý vì thế theo nhiều hướng.

Đáp án: D.