Lựa chọn thuốc nào điều trị hội chứng WPW ?

2018-06-02 08:04 PM
Điều trị trong trường hợp này thường dung khử dòng trực tiếp kết hợp dung quinidin làm chậm dẫn truyền qua đường dẫn phụ

CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 37 tuổi, có hội chứng W-P-W, vào viện vì nhịp nhanh không đều, tần số lên tới 200l/p. Tình trạng nhập viện tốt, có rối loạn huyết động nhẹ. Thuốc nào nên được dùng vào thời điểm này?

A. Digoxin.

B. Amiodarol.

C. Propannolol.

D. Verapamil.

E. Khử rung dòng trực tiếp.

TRẢ LỜI

Bệnh nhân có hội chứng WPW có khả năng phát triển 2 loại nhịp nhanh nhĩ chính. Loại thứ nhất giống nhịp nhanh trên thất kịch phát với đường vòng lại , liên quan đến nút nhĩ thất khi dẫn truyền xuống thất và có đường vòng lại qua đường dẫn truyền phụ. Loại nhịp nhanh này có QRS hẹp và được điều trị tương tự như các loại nhịp nhanh trên thất khác. Loại thứ 2 nguy hiểm hơn nhịp nhanh nhĩ, là rung nhĩ, dẫn truyền xuống qua đường dẫn truyền phụ, với phức bộ QRS rộng, nhịp thất trong trường hợp này khá nhanh, gây ra suy tuần hoàn, và có thể gây rung thất. Điều trị trong trường hợp này thường dung khử dòng trực tiếp kết hợp dung quinidin làm chậm dẫn truyền qua đường dẫn phụ. Digoxin thúc đầy dẫn truyền qua đường dẫn phụ có thể gây ra rung thất.

Đáp án: E.